Gyülekezet bemutatása Nyomtatás

120 ÉVES A DEBRECENI BAPTISTA MISSZIÓ

 

Debreceni Baptista Gyülekezet

Gyülekezetünk része a Magyarországi Baptista Egyháznak. A baptista misszió 150 éve kezdődött Magyarországon. A Debreceni Baptista Gyülekezet közel 120 éve munkálkodik, hirdetve Isten örömüzenetét.

A világon mintegy 100 millió baptista hittestvérünk van.

Mint evangéliumi szabadegyházak, valljuk az önkéntes és tevékeny gyülekezeti tagság elvét. Mint protestáns felekezet, jó testvéri kapcsolatunk van a reformáció egyházaival. A kereszténység egészébe való beilleszkedésünket példázza, hogy mi is valljuk az apostoli hitvallásban megfogalmazott alapvető hitigazságokat.

Mint baptisták, szeretnénk Isten segítségével a hitüket komolyan vevő, gyakorló keresztények lenni. Ragaszkodunk a Szentírás igazságaihoz. Fontos számunkra a megtérés evangéliumának hirdetése és a szabad államban szabad egyház eszméje.

A lelkiismereti és vallásszabadság hívei vagyunk.