JohnMackay Nyomtatás E-mail

"Ki volt 200 éves 2009-ben?” tette fel első kérdésként a Híd Kávéházban tartott előadásában, - amelyet a Híd Alapítvány és a Debreceni Kreacionista Kör szervezett - John Mackay ausztrál geológus, a Creation Research teremtéskutató szervezet igazgatója.

Válasz: „Darwin, aki 150 évvel ezelőtt jelentette meg könyvét: „A fajok eredete …” címmel, s aki miután orvosi tanulmányait korán félbeszakította, teológiai végzettséget szerzett. Ezalatt természetesen a Bibliát tanulta és jól ismerte. Darwin életének vége fele ezt írta családjának: „…miért kívánja bárki, hogy a kereszténység igaz legyen…egyértelmű szavai azt jelentenék, hogy azok az emberek, akik nem hisznek – és közéjük tartozik apám, fivérem és legjobb barátaim többsége – örök időkig bűnhödni fognak. Ez pedig kárhoztatandó tan.”

John Mackay több mint 30 éves kutatómunkájának legújabb erdményeiből láthattunk vetített képes előadást, bárki számára érthetően és élvezhetően, ugyanakkor egy vérbeli tudós logikus gondolatmenetének megfelelően, a Biblia tanításainak alapján.

 

John már nem előszőr jár Magyarországon, korábban tartott előadást a Debreceni Egyetemen és most másodjára a debreceni a Híd Kávéházban 2 estén keresztül beszélve a világ teremtésének geológiai-őslénytani bizonyítékairól. Magyarországi útja alatt először Budapesten adott át díjakat egy olyan általa, mint főtámogatóként patronált, ill. Protestáns Teremtéskutató Kör által megszervezett teremtéskutatói versenyen, melynek összdíjazása 700,000 Ft volt, ezzel emléket állítva egyidejűleg Dr. David Stewart sebész professzor barátjának, és Diószegi Sámuelnek, a magyar botanikusok atyjának, akik mindketten keresztyén tudósok voltak.

Mint máskor is, a debreceni elöadások tolmácsa Campan Romulus lelkész-tanár volt, aki egyben a Creation Research, Kelet Európai képviselője.


Debreceni előadásának első estéjén felvázolta Darwin elképzelését a fossziliákról (állati és növényi eredetű őskövületekről), miszerint átmenetek nagy számának kell előfordulnia a különböző –több millió évesnek mondott - földtörténeti rétegekben, valamint azt az elképzelését is, mely szerint minden változás evolúciót jelent. Darwin elképzelését keresztülhúzza az a tény, hogy a kövületekben több a hiányzó lácszem, mint maga a lelet, és átmeneti formák nem léteznek, pedig mára már többmillió lelet került elő. További problémát jelentenek az élő kövületek: olyan növények és állatok, amelyekről azt hitték, hogy már több millió évvel ezelőtt kihaltak, napjainkban azonban változatlan élő példányokat találtak belőlük. Pl. bojtosúszós hal, ginko biloba(páfrányfenyő), és még sorolhatnánk.

A Cambridge-i egyetem botanikusát, Corner professzort idézve: „Annak akinek nincsenek előítéletei, a növényfossziliák a teremtésről beszélnek”.

A Biblia szerint az élőlények, amelyeket Isten teremtett, a saját „nemük” (azaz teremtett típusok, nem azonosak a mai biológiai fajok meghatározásával) szerint szaporodnak, ezt a bibliai teremtéstörténetben tízszer is olvassuk, ugyanakkor ez az amit a gyakorlatban is tapasztalunk. Egyik faj nem alakul át egy másikba,  és megvannak a határok a szaporodást illetően is. Az evolúciós gondolkodásmód szerint, s ezt találjuk a tankönyvekben is, minden változás evolúció, még ha csak a méret változik. Krumpliból azonban csak krumpli lesz, akár mekkora is.

A National Geographic 2004 novemberi számában megjelent „Tévedett-e Darwin?” című cikk így folytatódik: „NEM! Meggyőző erejűek az evolúció bizonyítékai.” Majd később az evolúciót egy olyan filmhez hasonlítja, aminek 1000 kockájából 999 hiányzik. Melyikünk nézne szívesen egy ilyen filmet, és hinné el, hogy az tényleg egy film?!

Összefoglalva az est gondolatait, John így összegzett: „Nem a tények mondanak ellen a teremtésnek, hanem az elméletek. Nincs egyetlen egy tény sem, ami a Biblia ellen szólna.”

Második estén elhangzott előadásának témája: „Hány éves Ausztrália?” Ez az a földrész, amely a legnagyobb sziget, a legnagyobb különálló sziklával rajta, és itt laknak a legnagyobb „szöcskék” azaz a kenguruk – mutatta be humorosan Ausztráliát.

Ahhoz, hogy megértsük a mai geológiát és Darwin elméletét, tudnunk kell, hogy Darwin művének alapjául Lyell geológiai könyve szolgált. Lyell a jelenből indult ki: „A jelen a múlt kulcsa”, azaz azok a változások, amelyeket ma is megfigyelhetünk, ugyanúgy zajlottak le régen is. Lyell rejtett motivációja: megszabadítani a tudományt Mózestől! (Life letters and Journals of Sir Charles Lyell - Sir Charles Lyell élete, levelei és naplója c. könyv alapján). Érdekes megjegyezni, hogy maga a „geológia” név Durham egykori püspökétől származik.

Mi lesz mégis, ha megpróbáljuk visszahozni Mózest a geológiába?

Ha hiszel abban, hogy Mózes 1. könyvének tudósítása a teremtésről és bűnesetről igaz, érdekes következtetésre juthatsz egy olyan kanadai lelettel kapcsolatban, amely egy tövises ág kövületét tartalmazza. Ezt egyébként John Mackay találta a Novascotia-i sziklás partokon. A Lyell-i geológia szerint ennek a kőzetnek 300 millió évesnek kellene lennie. Ha föltesszük a kérdést, hogy mikor keletkezett az a kő amiben a lelet benne van, 1 Móz. 3:17-19 alapján egyszerű a válasz: a kő Ádám bukása után keletkezett, hiszen azelőtt nem voltak tövisek, tüskék. Efölött a réteg fölött van az, amelyben dinoszaurusz csontok vannak. Így arra nézve is bizonyítékunk van, hogy a dinoszauruszok és az ember egyidőben élt, mintahogy azt a Bibliában olvassuk, hogy Isten a szárazföldi állatokat és az embert is a 6. napon teremtette. Ausztrália sem több millió éves tehát, hanem sokkal fiatalabb.

Miért mondják mégis, hogy a lelet 300 millió éves? Egyszerűen csak azért, mert a kövek korát, s bennük a leletek korát is Darwin szemüvegével nézik, amelyhez Lyell adta a lencséket.

A hosszú -több millió éves- geológiai korok nem a kövekben vannak, hanem az emberek fejében. Azokéban, akik csak egy vallásos könyvnek tekintik a Bibliát.

Hogy milyen szemüvegen át nézel a világra, az rajtad múlik.

Isten elmondja a Biblián a világ történetét, s annak jövőjét is. A Biblia beszél a történelem irányáról, kezdve  a teremtéstől, ez pedig a jótól a rosszon át a nagyon rosszig megy. Mint Teremtő figyelmeztet, hogy az ember gonoszsága és bűne miatt ítélet alatt van, s a bűneinkért fizetni kell ha nem hiszünk Jézus Krisztusban, mint Megváltónkban, aki azért halt meg a kereszten, hogy a bűneink árát kifizesse helyettünk.

Az előadásokban elhangzottakat összefoglalta: Dr. Nitkovszki Eduárd

A Debreceni Kreacionista Kör 2005 óta müködik. Minden 3. hétfőn 18:00 órától a Híd Keresztyén Kávéházban találkozunk, ahova mindenkit szívesen látunk. Honlapunk megtekinthető a www.baptista.hu/debrecen/ cím alatt.

 
Oldalainkat 3 vendég böngészi