Bereczki Lajos Nyomtatás E-mail

 

 

 

Bereczki Lajos testvér visszavonult a vezető lelkipásztori szolgálatból.

 

Gyülekezetünk a szeptember 16-i vasárnapi istentiszteleten mondott ezért köszönetet, és adott hálát Bereczki Lajos testvér 17 éves lelkipásztori szolgálatáért.


„Életünk legszebb része még előttünk van…”

 

 

 

 

A fenti idézet Bereczki testvér egyik kedvenc mondása, ami szállóigévé vált a Debreceni Gyülekezet számára. Ez volt a mottója a 2012. szeptember 16-i délelőtti istentiszteletnek, amikor megköszönte a gyülekezet Bereczki Lajos testvérnek és feleségének, Marikának a 17 év hűséggel végzett szolgálatát.

 

Mészáros Kornél ügyintéző lelkipásztor testvér a II. Timóteus 4. részéből olvasott igeverseket visszaemlékezésképp. „Hirdesd az Igét…” – 17 éve is ez a parancs hangzott Bereczki testvér számára. Isten ilyenkor kincset helyez el a lelkipásztornál, azért, hogy azt szétossza, továbbadja. Bereczki testvért használta az Úr arra, hogy az Ige célba érjen. Hisz ez idő alatt sokan tértek meg, és álltak fehér ruhában. Azért hangzik az Ige, hogy mindenki megértse, és eljusson az igazság felismerésére. Külön hálásak vagyunk azért, hogy Bereczki testvérnek az is fontos volt, hogy új misszió állomások jöjjenek létre. Így a városban több helyen is szól Isten Igéje. Mészáros Kornél testvér elmondta, hogy most egy szakasz a Bereczki család életében lezárult, de szolgálatuk tovább tart a gyülekezetben, egy új szakasz kezdete ez. Nekünk, a gyülekezet tagjainak ebben segítőtársnak kell lennünk testvéreink életében. A bíztatás így hangzott: „Előre! Induljatok tovább hálaadással a múltért, és reménnyel a jövőbe”.

 

 

A gyülekezet szolgálócsoportjai „szeretetcsomagokkal” köszönték meg a házaspár szolgálatát. A Bibliakör nem csak virágcsokorral, hanem igevers-csokorral és énekkel szolgált. Bacsó Benjámin lelkipásztorunk vezérgondolata a következő Igevers volt: „ Aki hisz Őbenne, az nem szégyenül meg”. A gyülekezet nevében Dobos Péter gyülekezetvezető fejezte ki háláját. Megindító volt hallani egy részletet a 17 éve megjelent Békehírnök egyik számából, ahol visszaemlékezhettünk Bereczki testvér szolgálatának kezdeteire. Akkor a gyülekezet 96%-os szavazattal választotta meg őt lelkipásztornak. Ez idő alatt Isten a gyülekezetet megőrizte a szakadástól, és tévtanításoktól. A harcok, kudarcok alatt Isten mindig megmutatta a továbbvezető utat. Bereczki testvér szolgálata alatt a gyülekezetben 32 bemerítés volt 257 fehér ruhás testvérrel, Hajdúsámsonban pedig 4 bemerítési alkalmon 15 testvér tett tanúbizonyságot hitéről. „És így szolgáljunk Istennek, neki tetsző módon” – ez a 17 év így zajlott.

 

 

A Női kör részéről Komlósi Magdolna testvérnő gondolatai elsősorban Bereczkiné Marikának szóltak. Szavai egy kedves idézet köré csoportosultak: „Egyedülálló hangszer vagy Isten kezében”. Kovács Imréné a Nyugdíjas kör nevében egy verssel adott hálát. Vas Lajos gondolata a gyülekezeti imakörök nevében a következő volt: megérteni Isten szavát, és engedelmeskedni neki. Bagi Csaba a misszió állomások nevében elmondta, hogy Bereczki testvérék szolgálata nem volt hiábavaló, példa erre a több misszió állomás létrejötte. Bézi Sándor, az Ígéret háza gyülekezet vezetője a körzeti állomások nevében adott hálát a közös munkáért. A 23. zsoltárt olvasta fel útravalóként. Pető István testvér az énekkar, és a zenei szolgálócsoportok nevében az Ároni áldással köszöntötte őket, ami ének formájában is elhangzott az énekkar részéről.

 

 

Számomra a délelőtt legmegindítóbb része volt, amikor Bereczki testvér szólt a gyülekezethez. Három éve állt ugyanígy előttünk, a Bibliájára támaszkodva, hogy meg tudjon szólalni, amikor lányuk, Szilvia az Úrhoz való hazaköltözése után először állt a gyülekezet elé. Kihangsúlyozta, hogy Isten Igéje élő és ható, és ma is az. Magasztaljuk Őt mindazért, ami történt ebben a 17 évben. Mindenért az Úré a dicsőség! Pál Filippibeliekhez írt leveléből idézett: „Szívemben hordozlak titeket, szeretlek benneteket”. Bereczki testvér többször feltette a kérdést annakidején, hogy „Miért én?”. Ő egy cserépedény, de az Úr megígérte, hogy vele lesz a szolgálatban. Megköszönte a gyülekezet szeretetét. Különösen abban az időben érezte ezt, amikor Szilvia lányuk az a Mennyei Hazába költözött. Kiemelte, hogy soha nem gondolta azt, hogy a gyülekezet az övé, hisz az az Úré. A szolgálatnak vannak terhei, de Isten az, aki megtart, és Ő ad győzedelmet. Isten tovább fogja vezetni ezt a népet. Kereszt nélkül nincs korona. Őrá kell néznünk, a Töviskoronásra, Jézus Krisztusra.

 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ilyen pásztort adott nekünk, Isten áldja meg őket még sokáig közöttünk!

 

 

Kövesdi Anikó

 

 


Fotógaléria az alkalomról

Igehirdetés letöltése

Videofelvétel


 
Oldalainkat 5 vendég böngészi